ПРОМЕНИ В ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОРИ - HONWIN ЗА 2018

Хронология на промените и подобренията във версиите за 2019

HONWIN 1.23.16 12.11.2019
 • [HN-НАП] Корекция на грешка в „Проверка на данни“
HONWIN 1.23.14 05.09.2019
 • [HN] Изпращане на хонорар-сметки по Email (необходима е промяна в лиценза)
HONWIN 1.23.12 13.06.2019
 • [HN-Безкасово плащане] Добавяне на нов формат за банка D-Commerce
 • [HN] Излишни редове в рекапитулация в някои случаи
HONWIN 1.23.11 10.04.2019
 • [HON] Корекции при работа със стари месеци в някои справки
HONWIN 1.23.10 03.04.2019
 • [HON] Корекции при изобразяването на поделенията в някои форми
HONWIN 1.23.8 01.04.2019
 • [HON] Поправена грешка при зареждане на програмата
HONWIN 1.23.7 29.03.2019
 • [HON] Корекция при конфигуриране на звена в административния панел
 • [HON-Безкасово] Корекции в някои формати
HONWIN 1.23.5.1 19.03.2019
 • [HON-Платежни] Корекция на грешка при Преглед/Корекция…
HONWIN 1.23.5 19.03.2019
 • [HON-Авт.осч.] Добавен експорт към Microsoft Dynamics NAV/Navision
 • [HON-Платежни] След натрупване директно показване на платежните документи
 • [HON-Безкасово и платежни] Описите да поддържат до 6 подписа
 • [HON-Безкасово] Корекции в следните банки: Алфа, Пиреос, ING, ИнвестБанк, MKB UnionBank, ЕкспресБанк, ПИБ
HONWIN 1.23.3.2 05.03.2019
 • [HON-Платежни] Нов формат за запис във файл – ОББ
HONWIN 1.23.3.1 22.02.2019
 • [HON-Безкасово] Пощенска банка – корекции
 • [HON-Безкасово] Общинска банка – корекции
HONWIN 1.23.3 08.02.2019
 • [HON] Възстановено е позиционирането върху последния код при добавяне на перо в счет. информация
HONWIN 1.23.2.2 07.02.2019
 • [HON-НАП] Декларация обр. 1 – корекция на случаи с натрупани отрицателни суми
HONWIN 1.23.2.1 05.02.2019
 • [HON-Авт.Осчет.] Корекция на грешка 9 при изчисление
HONWIN 1.23.2 05.02.2019
 • [HON] Счет. информация > Добавяне на перо: Търсене по код и име и подобрено сортиране
 • [HON] Незначителни корекции и оптимизации
 • [HON-НАП] Актуализация 2019
HONWIN 1.23.1 07.01.2019
 • [HON] Корекция при изчисляване на хонорари за минали месеци
HONWIN 1.23.0 07.01.2019
 • [HON] Актуализация за 2019 г.