ПРОМЕНИ В ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОРИ - HONWIN ЗА 2018

Хронология на промените и подобренията във версиите за 2019

HONWIN 1.23.1 07.01.2019
  • [HON] Корекция при изчисляване на хонорари за минали месеци
HONWIN 1.23.0 07.01.2019
  • [HON] Актуализация за 2019 г.