ПРОМЕНИ В ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОРИ - HONWIN ЗА 2020

Хронология на промените и подобренията във версиите за 2020

HONWIN 1.24.1 21.01.2020
  • [HN] Възможност за влизане в модул НАП за месеци от предни години
HONWIN 1.24.0 06.01.2020
  • [HN] Актуализация за 2020 г.
  • [HN] Сметка за изплатени суми – актуализирана бланка
  • [HN] Служебна бележка (чл. 45, ал. 5, ЗДДФЛ) – актуализирана бланка и оптимизация при натрупване за период
  • [HN] Служебна бележка по чл. 35 от ЗДДФЛ – актуализирана бланка и оптимизация при натрупване за период