ПРОМЕНИ В ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОРИ - HONWIN ЗА 2021

Хронология на промените и подобренията във версиите за 2021

HONWIN 1.25.1 18.01.2021
  • [HN] Справка изплатени хонорари – корекции при филтриране в опростен вариант на справката
HONWIN 1.25.0.1 12.01.2021
  • [HN] Справка изплатени доходи (ЗДДФЛ/73/1) – Корекция при запис на файл
HONWIN 1.25.0 05.01.2021
  • [HN] Актуализация 2021 г.
  • [HN] Актуализация на списъка с общини и селища