ПРОМЕНИ В ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОРИ - HONWIN ЗА 2021

Хронология на промените и подобренията във версиите за 2021

HONWIN 1.25.13.1 30.12.2021
 • [HN-Автоматично осчетоводяване] Поправена грешка при добавяне на схема
HONWIN 1.25.13 17.12.2021
 • [HN] Справка за статистика (тримесечна) – Актуализация 12.2021
HONWIN 1.25.12.1 14.12.2021
 • [HN] Корекция на грешка при проверка на някои видове email адреси
HONWIN 1.25.12 29.11.2021
 • [HN-Автоматично осчетоводяване] Нова връзка с BcomS Cloud
 • [HN-Платежни документи] Грешка при натрупване на платежно за ДОД
HONWIN 1.25.9 11.05.2021
 • [HN] Справка за статистиката (тримесечие) – актуализация
 • [HN] Запис на някои справки да предлага папка, а не устройство
HONWIN 1.25.8 17.02.2021
 • [HN-Безкасово плащане] Уникредит – корекции във форматите на безкасово и платежни документи
HONWIN 1.25.4 10.02.2021
 • [HN] Корекции при избор на населено място от тип курортен комплекс и местност
 • [HN] Годишна справка за статистиката – Актуализация 2021 г.
HONWIN 1.25.3 28.01.2021
 • [HN] Корекции при сортирането на хонорари в сила от текущ месец 09.2020 г.
 • [HN-НАП] Декларация обр. №1 – Корекции в дата на започване и дата на прекратяване на осигуряването
 • [HN-НАП] Декларация обр. №1 – Актуализация за 2021
 • [HN] Справка изплатени доходи (ЗДДФЛ/73/1) – корекция при запис на поле employername, ако има кавички в името
HONWIN 1.25.1 18.01.2021
 • [HN] Справка изплатени хонорари – корекции при филтриране в опростен вариант на справката
HONWIN 1.25.0.1 12.01.2021
 • [HN] Справка изплатени доходи (ЗДДФЛ/73/1) – Корекция при запис на файл
HONWIN 1.25.0 05.01.2021
 • [HN] Актуализация 2021 г.
 • [HN] Актуализация на списъка с общини и селища