ПРОМЕНИ В ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОРИ - HONWIN ЗА 2022

Хронология на промените и подобренията във версиите за 2022

HONWIN 1.26.6.1 11.05.2022
 • [HN] Кадрова информация – корекция в поле Парола за документи
 • [HN-Безкасово плащане] Банка ДСК – добавяне на получател и пояснения
HONWIN 1.26.5 01.04.2022
 • [HN] Актуализация 2022.04
 • [HN] Справка изплатени доходи (ЗДДФЛ/73/1) – Корекция при търсене
 • [HN] Годишна статистика – актуализация 2022.01
 • [HN] Общи справки – Добавяне на поле за наличие на парола за документи
 • [HN-НАП] Натрупва запис за корекция в НАП без да е необходимо
HONWIN 1.26.1 17.01.2022
 • [HN-Безкасово плащане] ОББ (Интернет) – не стартира
 • [HN] Гр. добавяне/премахване на код – филтриране по Вид соц. осигурен
HONWIN 1.26.0 06.01.2022
 • [HN] Актуализация 2022 г.
 • [HN] Общи справки: Добавяне на email