ПРОМЕНИ В ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОРИ - HONWIN ЗА 2023

Хронология на промените и подобренията във версиите за 2023

HONWIN 1.27.10.3 13.12.2023
 • [HN-Безкасово плащане] Българска банка за развитие – корекции
HONWIN 1.27.10.2 11.12.2023
 • [HN-Безкасово плащане] Добавена Българска банка за развитие
HONWIN 1.27.10 04.12.2023
 • [HN-Автоматично осчетоводяване] Workflow доработки
HONWIN 1.27.9.11 16.11.2023
 • [HN-Безкасово плащане] Корекции в ЦКБ.
HONWIN 1.27.9.10 30.10.2023
 • [HN-Безкасово плащане] Допълнителни корекции в ЦКБ.
HONWIN 1.27.9.7 20.10.2023
 • [HN-Безкасово плащане] Kорекции в ЦКБ.
HONWIN 1.27.9.6 19.10.2023
 • [HN-Безкасово плащане] Kорекции в ОББ/KBC, Общинска банка, ПИБ, Уникредит и др.
 • [HN-Платежни документи] Kорекции в ОББ/KBC, Общинска банка, ПИБ, Уникредит и др.
HONWIN 1.27.9.3 06.10.2023
 • [HN-Безкасово плащане] Kорекции
 • [HN-Платежни документи] Kорекции
HONWIN 1.27.9.1 05.10.2023
 • [HN-Безкасово плащане] ЦКБ – корекции
HONWIN 1.27.9 04.10.2023
 • [HN-Платежни документи] Код за вид плащане да не се записва и печата, когато не е необходимо
 • [HN-Платежни документи] Корекции
HONWIN 1.27.8 03.10.2023
 • [HN-Платежни документи] Корекции в Бюджетно платежно искане
 • [HN-Платежни документи] Корекция за поле Вид плащане
HONWIN 1.27.7 02.10.2023
 • [HN-Платежни документи] Актуализация 10.2023
HONWIN 1.27.6 01.08.2023
HONWIN 1.27.4 09.05.2023
 • [HN-Безкасово плащане] KBC – В опис да излиза Обединена българска банка
HONWIN 1.27.3 22.03.2023
 • [HN-Безкасово плащане] Общинска банка – Използване на Windows кодиране за кирилица
HONWIN 1.27.2 13.02.2023
 • [HN-Безкасово плащане] Банка ДСК – Поддръжка на плащане от/към бюджет
HONWIN 1.27.1.1 01.02.2023
 • [HN-Безкасово плащане] Общинска банка – корекции
HONWIN 1.27.1 27.01.2023
 • [HN-Платежни документи] Попълване на период (текущ месец)
HONWIN 1.27.0 05.01.2023
 • [HN] Актуализация 2023 г.