ПРОМЕНИ В ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОРИ - HONWIN ЗА 2023

Хронология на промените и подобренията във версиите за 2023

HONWIN 1.27.4 09.05.2023
  • [HN-Безкасово плащане] KBC – В опис да излиза Обединена българска банка
HONWIN 1.27.3 22.03.2023
  • [HN-Безкасово плащане] Общинска банка – Използване на Windows кодиране за кирилица
HONWIN 1.27.2 13.02.2023
  • [HN-Безкасово плащане] Банка ДСК – Поддръжка на плащане от/към бюджет
HONWIN 1.27.1.1 01.02.2023
  • [HN-Безкасово плащане] Общинска банка – корекции
HONWIN 1.27.1 27.01.2023
  • [HN-Платежни документи] Попълване на период (текущ месец)
HONWIN 1.27.0 05.01.2023
  • [HN] Актуализация 2023 г.