ПРОМЕНИ В ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОРИ - HONWIN ЗА 2024

Хронология на промените и подобренията във версиите за 2024

HONWIN 1.28.5 24.01.2024
  • [HN-Безкасово плащане] Инвестбанк корекции
HONWIN 1.28.4 18.01.2024
  • [HN] Добавени нови видове доходи в параметрите на тип 77
HONWIN 1.28.3 15.01.2024
  • [HN] Корекция на прагове за икономическа дейност 1 – Растениевъдство
  • [HN-НАП] Декларация 6 – Актуализиран външен вид за 2024 г.
HONWIN 1.28.2 08.01.2024
  • [HN] Корекция за икономическа дейност 1 – Растениевъдство
HONWIN 1.28.1 05.01.2024
  • [HN] Рекапитулация за период – корекция
HONWIN 1.28.0 03.01.2024
  • [HN] Актуализация 2024 г.