ПРОМЕНИ В ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОРИ - HONWIN ЗА 2024

Хронология на промените и подобренията във версиите за 2024

HONWIN 1.28.7 04.07.2024
 • [HN] Актуализиране на поле Номер на лична карта
 • [HN-Безкасово плащане] Тексимбанк – корекции
 • [HN-Безкасово плащане] Търговска банка Д – корекции
HONWIN 1.28.6.3 19.06.2024
 • [HN-Безкасово плащане] ОББ (KBC) – Корекции
 • [HN-Безкасово плащане] ДСК – корекции
HONWIN 1.28.6.2 21.03.2024
 • [HN-Платежни] Корекции ИнвестБанк, Пощенска банка, ДСК
HONWIN 1.28.5 24.01.2024
 • [HN-Безкасово плащане] Инвестбанк корекции
HONWIN 1.28.4 18.01.2024
 • [HN] Добавени нови видове доходи в параметрите на тип 77
HONWIN 1.28.3 15.01.2024
 • [HN] Корекция на прагове за икономическа дейност 1 – Растениевъдство
 • [HN-НАП] Декларация 6 – Актуализиран външен вид за 2024 г.
HONWIN 1.28.2 08.01.2024
 • [HN] Корекция за икономическа дейност 1 – Растениевъдство
HONWIN 1.28.1 05.01.2024
 • [HN] Рекапитулация за период – корекция
HONWIN 1.28.0 03.01.2024
 • [HN] Актуализация 2024 г.