ПРОМЕНИ В ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ - LSWIN ЗА 2018

Хронология на промените и подобренията във версиите за 2019

LSWIN 1.23.11 29.11.2019
 • [LS] Справка „Променена основна заплата“ – оптимизации на печат
 • [LS] Увеличаване на поле Работно място до 200 символа
 • [LS] Увеличаване на размера на Длъжност – Име до 180 символа
 • [LS-НАП] Поправена грешка при търсене в натрупани данни
 • [LS] Добавена възможност за прекъсване на платен или друг вид отпуск
 • [LS] Справка Атестации – корекции
 • [LS] Дата на раждане да се попълва автоматично за хората с ЕГН
 • [LS] „Лични данни“ и добавяне на служител – корекции при избор на област, община, нас. място, район и семейно положение
 • [LS] „Лични данни“ и „Служебна информация“ – корекции на прилагането на потребителски права върху контролите
 • [LS] Добавяне на справка за рождени дни на служителите
 • [LS] Семейно положение не излиза в документи
 • [LS] Списък с деца на служител – корекции
LSWIN 1.23.9.1 28.10.2019
 • [LS-НАП] Корекции и актуализация на придружително писмо
LSWIN 1.23.9 01.10.2019
 • [LS] Изпращане на документите на Email на служителя
LSWIN 1.23.7 21.08.2019
 • [LS] Справка използван годишен отпуск – корекции
LSWIN 1.23.6 13.06.2019
 • [LS] Документи – При избор на заповеди за отпуск да се показват и заповедите за прекратяване на отпуск
LSWIN 1.23.5 03.05.2019
 • [LS] Корекция и оптимизация при използване на бутон „…“ за Бланки и Основания при издаване на документи
 • [LS] Издаване на документ – забрана и на „Друг отпуск“/“Прекратяване на друг отпуск“ както при останалите бутони
 • [LS-Болнични] Модул Болнични – промяна текст на бутона „Импортиране от файл“
 • [LS-Болнични] При добавяне на информация за болничен лист да сигнализира, ако лицето има отсъствие през периода и се застъпва
 • [LS-Болнични] Подобрения във филтрирането – при въвеждане на второ име да търси в презиме и фамилия едновременно
LSWIN 1.23.4 03.04.2019
 • [LS] Корекции при изобразяването на поделенията в някои форми
LSWIN 1.23.3 29.03.2019
 • [LS] Справка Издадени док. за период – добавен параметър „Дата Считано от“ и други оптимизации
 • [LS] Справка Изполван годишен отпуск – корекции и оптимизации
 • [LS] Корекция при конфигуриране на звена в административния панел
LSWIN 1.23.1 05.03.2019
 • [LS] Експорт в PDF на документи вече работи коректно
  (Известна грешка: картинките не се показват, ще бъде отстранена в следваща версия)
 • [LS] Направени са корекции в някои справки, подобрявайки структурата им и записа във файл
 • [LS-RZ] Разширен избор на звено или шаблон и други корекции при прехвърляне на информация към Работна заплата
 • [LS-НАП] Актуализация на модул НАП относно промени в уведомленията по чл.62,ал.5 от КТ
LSWIN 1.23.0 17.01.2019
 • [LS] Актуализация 2019