ПРОМЕНИ В ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ - LSWIN ЗА 2018

Хронология на промените и подобренията във версиите за 2019

LSWIN 1.23.4 03.04.2019
 • [LS] Корекции при изобразяването на поделенията в някои форми
LSWIN 1.23.3 29.03.2019
 • [LS] Справка Издадени док. за период – добавен параметър „Дата Считано от“ и други оптимизации
 • [LS] Справка Изполван годишен отпуск – корекции и оптимизации
 • [LS] Корекция при конфигуриране на звена в административния панел
LSWIN 1.23.1 05.03.2019
 • [LS] Експорт в PDF на документи вече работи коректно
  (Известна грешка: картинките не се показват, ще бъде отстранена в следваща версия)
 • [LS] Направени са корекции в някои справки, подобрявайки структурата им и записа във файл
 • [LS-RZ] Разширен избор на звено или шаблон и други корекции при прехвърляне на информация към Работна заплата
 • [LS-НАП] Актуализация на модул НАП относно промени в уведомленията по чл.62,ал.5 от КТ
LSWIN 1.23.0 17.01.2019
 • [LS] Актуализация 2019