ПРОМЕНИ В ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ - LSWIN ЗА 2021

Хронология на промените и подобренията във версиите за 2021

LSWIN 1.25.1 12.01.2021
  • [LS] Уведомление чл. 37а – текстът „Във връзка с чл. 176…“ да се показва само ако типът правоотношение e 1
LSWIN 1.25.0 05.01.2021
  • [LS] Актуализация 2021 г.