ПРОМЕНИ В ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ - LSWIN ЗА 2021

Хронология на промените и подобренията във версиите за 2021

LSWIN 1.25.10 17.12.2021
 • [LS] Общи справки – опция да включва напусналите
 • [LS] Заповед за пл. год. отпуск – проверка за наличие на 4 месеца тр. стаж
LSWIN 1.25.9 11.05.2021
 • [LS] Oбщи справки – полета за отпуски от служебна информация
LSWIN 1.25.8 17.03.2021
 • [LS] Бланки – корекции и нови функции за печат
LSWIN 1.25.5 04.03.2021
 • [LS-НАП] Корекции на проверки, свързани с основания 17 и 18
LSWIN 1.25.4 01.03.2021
 • [LS-НАП] Актуализация към формата от 01.03.2021 г.
 • [LS] Корекция на грешка при филтриране ако текущо разглежданият служител е извън избраните звена
LSWIN 1.25.2 28.01.2021
 • [LS] Уведомление по чл. 37а – Текстът „Съгласно член 155, ал. 2…“ да се показва до придобиване на 4 мес. общ трудов стаж
 • [LS] Уведомление по чл. 37а – Възможност за изпращане по e-mail
 • [LS] Кадрова информация – след редакция на „Парола за документи“ програмата спира да работи
LSWIN 1.25.1 12.01.2021
 • [LS] Уведомление чл. 37а – текстът „Във връзка с чл. 176…“ да се показва само ако типът правоотношение e 1
LSWIN 1.25.0 05.01.2021
 • [LS] Актуализация 2021 г.