ПРОМЕНИ В ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ - LSWIN ЗА 2024

Хронология на промените и подобренията във версиите за 2024

LSWIN 1.28.1 05.01.2024
  • [LS] Корекция за ВСО 00
LSWIN 1.28.0 03.01.2024
  • [LS] Актуализация 2024 г.