ПРОМЕНИ В ПЛАТЕЖНИ ДОКУМЕНТИ - PLDWIN ЗА 2018

Хронология на промените и подобренията във версиите за 2018

PLDWIN 1.22.1 13.04.2018
  • [PLD] Отстранена грешка в меню Сервизни функции
PLDWIN 1.22.0 02.01.2018
  • [PLD] Актуализация за 2018 г.