ПРОМЕНИ В ПЛАТЕЖНИ ДОКУМЕНТИ - PLDWIN ЗА 2024

Хронология на промените и подобренията във версиите за 2024

PLDWIN 1.28.2 20.02.2024
  • [PLD] Инвестбанк корекции част 2
PLDWIN 1.28.1 24.01.2024
  • [PLD] Инвестбанк корекции
PLDWIN 1.28.0 03.01.2024
  • [PLD] Актуализация 01.01.2024 г.