ПРОМЕНИ В РАБОТНА ЗАПЛАТА - RZWIN ЗА 2021

Хронология на промените и подобренията във версиите за 2021

RZWIN 1.25.0.1 12.01.2021
  • [RZ] Справка изплатени доходи (ЗДДФЛ/73/6) – Корекция при запис на файл
RZWIN 1.25.0 08.01.2021
  • [RZ] Актуализация 2021 г.
  • [RZ] Стари суми – корекция на неправилно форматиране след редакция на осиг. дни
  • [RZ] Актуализация на списъка с общини и селища