ПРОМЕНИ В РАБОТНА ЗАПЛАТА - RZWIN ЗА 2024

Хронология на промените и подобренията във версиите за 2024

RZWIN 1.28.7 13.02.2024
 • [RZ-Безкасово плащане] Уникредит – корекции
 • [RZ] Нов вид осигурен 87 – лица изпратени на работа в чужбина от български посредник
 • [RZ] Нов вид осигурен 42 – Дуална система за обучение
RZWIN 1.28.5 24.01.2024
 • [RZ] Възможност за корекция на тип 110
 • [RZ-Безкасово плащане] Инвестбанк корекции
RZWIN 1.28.4 15.01.2024
 • [RZ] Корекция на прагове за икономическа дейност 1 – Растениевъдство
 • [RZ] Справка изплатени доходи (ЗДДФЛ/73/6) – Корекции при валидация на XSD
 • [RZ-НАП] Декларация 6 – Актуализиран външен вид за 2024 г.
 • [RZ] Служебни бележки за облагаеми/необлагаеми доходи – сортиране по име
RZWIN 1.28.3 08.01.2024
 • [RZ] Корекция за икономическа дейност 1 – Растениевъдство
RZWIN 1.28.2 05.01.2024
 • [RZ] Корекция за ВСО 00
RZWIN 1.28.1 05.01.2024
 • [RZ] Рекапитулация за период – корекция
RZWIN 1.28.0 03.01.2024
 • [RZ] Актуализация 2024 г.