ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОТ АВГУСТ 2023 Г.

Новини

ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОТ АВГУСТ 2023 Г.

Уважаеми клиенти,

във връзка с приетите промени от 01 август 2023 в Закона за държавния бюджет на Република България, Закона за бюджета на ДОО и Закона за бюджета на НЗОК, Ви информираме за следното:

1) Увеличава се минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица и за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители – 780 лв.;

2) Пропорционално на дните при неплатен отпуск с трудов стаж или неплатен отпуск без трудов стаж на служителите, се дължи здравноосигурителна вноска върху 390 лв.;

3) Пропорционално на дните при временна неработоспособност, бременност и раждане и отглеждане на малко дете на служителите, работодателя дължи здравноосигурителна вноска върху 780 лв.;

4) Здравно осигуряване за лицата, осигурени за сметка на републиканския бюджет е 8% върху 702 лв. (90 % от минималния осигурителен доход съгласно чл.40 ал.4а от ЗЗО);

5) Променя се минималния месечен размер на осигурителния доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложение №1А към чл.9, т.2 от ЗБДОО;

6) Променя се осигурителната вноска за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ за следните икономически дейности, съгласно приложение №2А към чл.14, т.2 от ЗБДОО:

Код и наименование на икономическа дейност (КИД 2008) Осигурителна вноска (%) до 31.07.2023 Осигурителна вноска (%) от 01.08.2023
01 – Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности 0.7 0.9
20 – Производство на химични продукти 0.9 1.1
25 – Производство на метални изделия, без машини и оборудване 0.9 1.1
30 – Производство на превозни средства, без автомобили 0.9 1.1
39 – Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци 1.1 0.9
53 – Пощенски и куриерски дейности 0.9 0.7
71 – Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи 0.5 0.7

7) Запазва се размера на минималната работна заплата за страната – 780 лв.;

8) Запазва се максималния месечен размер на осигурителния доход – 3400 лв.;

9) Запазва се необлагаемия размер на ваучерите за храна – 200 лв. месечно за наето лице;


⚠️ ВАЖНО ⚠️

Изпълнете следните стъпки:
– Актуализирайте софтуера за РАБОТНА ЗАПЛАТА – RZWIN, като изтеглите версия v1.27.12 от секция актуализации.
– Актуализирайте софтуера за ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОРИ – HONWIN, като изтеглите версия v1.27.6 от секция актуализации.
– След инсталация е задължително, да се избере от меню Сервизни функции – Стартов помощник при текущ месец в програмата – АВГУСТ 2023 г.

(Всички клиенти, които работят с онлайн централизирана система „OmegaTIM Live“ ще получат актуализацията автоматично, но също трябва изберат от меню Сервизни функции – Стартов помощник)