Archives

Уважаеми клиенти,съгласно чл. 49, ал.1 от ЗДДФЛ работодателят до 31 януари на следващата данъчна година изчислява годишната данъчна основа по чл. 25, ал. 1 и 3, намалена по реда на ал. 3, и определя годишния размер на данъка, когато към 31 декември на данъчната година той е работодател по основното трудово правоотношение на работника или […]

Вижте повече

Уважаеми клиенти,във връзка с нормалната и ефективна работа на софтуерните продукти – Работна заплата „RZWIN“ , Човешки ресурси „LSWIN“ и Граждански договори „HONWIN“ Ви напомняме, че е необходимо да определите правилно работните и почивните дни в календара за 2020 година и във връзка с това, публикуваме следното указание: Указание за настройка на работните дни за […]

Вижте повече

Уважаеми клиенти, съгласно въведените изменения на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (Изм.-ДВ, бр.98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.), Ви информираме за следното: Променена е служебната бележка за доходи от трудови правоотношения по чл.45, ал.1 от ЗДДФЛ (образец на документа); Отпада задължението на работодателя да издава съответен документ за изплатени […]

Вижте повече

Уважаеми клиенти, Омега-ТИМ има удоволствието да Ви покани в хотел „РАМАДА“ (зала ОПАЛ) на 23.01.2020 г. (четвъртък) на специализиран семинар-обучение: АКТУАЛНИ ПРОМЕНИ В СОЦИАЛНОТО И ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2020 г. СУМИРАНО ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ СЪГЛАСНО НРВПО. ПОДАВАНЕ НА ДАННИ КЪМ НАП ЗА ИЗПЛАТЕНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ. Подробности и информация относно събитието, като и възможност за регистрация […]

Вижте повече

Уважаеми клиенти, съгласно чл.65, ал.13 от ЗДДФЛ не се удържа и внася авансов данък, когато се издава сметка за изплатени суми за доходи придобити през четвърто тримесечие на годината, освен когато лицето, придобиващо дохода, писмено декларира пред предприятието или самоосигуряващото се лице – платец на дохода, че желае удържане на данък. Във връзка с това […]

Вижте повече

Уважаеми клиенти, Във връзка с изменения и допълнения в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НПОПДОО), са публикувани утвърдените със Заповед № 1016-40-825/ 13.06.2019 г. на Управителя на НОИ „Функционални изисквания, структура и формат на данните, поддържани от програмните продукти за въвеждане, контрол, съхраняване, представяне (корекция) заличаване на данните от осигурителите […]

Вижте повече

Уважаеми клиенти,Омега-ТИМ има удоволствието да Ви покани на предстоящите обучения за работа със софтуерните ни продукти RZWIN – Работна заплата и LSWIN – Човешки ресурси, които ще се проведат на следните дати: 10 юли 2019 (сряда)      » 10:00 ч. Софтуер за Работна заплата – RZWIN … 24 юли 2019 (сряда)       » 10:00 ч. Софтуер за Работна […]

Вижте повече

Уважаеми клиенти, във връзка с възможността част от вас да изпращат фишове на електронните пощи на своите служители, използвайки пощенския (SMTP) сървър на Омега-ТИМ, и поради прилагане на правила свързани с GDPR и опазване на личните данни, Ви информираме за следното: До 30.04.2019 г. всички, които изпращат фишове чрез пощенски сървър – server29.host.bg или mail.omegatim.com, […]

Вижте повече

Уважаеми клиенти, Омега-ТИМ Ви напомня, че крайния срок за подаване на справката по чл.73, ал.1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за изплатени доходи на физически лица през 2018 е 15 март 2019 г. Справката може да бъде генерирана от Меню Документи -> Справки -> Годишна справка за изпл.доходи (чл.73 от […]

Вижте повече

Уважаеми клиенти, във връзка с направените изменения и допълнения в Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл.62, ал.5 от Кодекса на труда (КТ), обнародвана в ДВ бр.12 от 08.02.2019 г., които влизат в сила от 01.03.2019г, Ви информираме, че в НАП ще се приема информация отговаряща […]

Вижте повече