Archives

Уважаеми клиенти, Националния статистически институт промени тримесечния формуляр на отчета за наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд публикуван на следния интернет адрес – FORMmes2018. Във връзка с това публикуваме следното указание: Указание за актуализация и настройка на статистически отчет 2018 г. Последна версия на софтуерните ни продукти, можете […]

Вижте повече

Уважаеми клиенти, новият регламент на европейската общност за защита на личните данни ЕС 2016/679, поставя нови изисквания към всички фирми и организации по повод събиране, обработка и съхранение на персонална информация. Омега-ТИМ, като компания предлагаща софтуерни продукти за изчисляване на трудови възнаграждения, управление на човешките ресурси и счетоводна отчетност винаги се е отнасяла с внимание […]

Вижте повече

Уважаеми клиенти, съгласно изискванията на НАП при подаване на декларация образец № 1 и декларация образец № 6, не може в един запис (файл) да се съдържат данни за две различни години. Във връзка с правилното записване на информацията при работа с модул НАП, публикуваме следното указание: Указание при запис на данни от модул НАП […]

Вижте повече

Уважаеми клиенти, информираме Ви, че запис и подаване на информацията за декларация образец №1 и образец №6, няма да работи до готовността на Национална агенция за приходите да приемат данни за 2018 г. Във връзка с това, Ви уведомяваме за следното важно обстоятелство: Клиентите, които подават декларация образец №6 е необходимо ДА НЕ ПРИКЛЮЧВАТ текущ […]

Вижте повече

Уважаеми клиенти, публикуваме актуализация на софтуерните продукти за 2018 : Работна заплата – RZWIN Изтеглете версията от секция актуализации Указание за 2018 Граждански договори – HONWIN Изтеглете версията от секция актуализации Указание за 2018 Човешки ресурси – LSWIN Изтеглете версията от секция актуализации Указание за 2018

Вижте повече

Уважаеми клиенти, публикуваме таблицата с осигурителните вноски и данъци за 2018 г. Осигуровки и данъци 2018 г.

Вижте повече

Уважаеми клиенти, относно нормалната и ефективна работа на софтуерните продукти – Работна заплата „RZWIN“ , Човешки ресурси „LSWIN“ и Граждански договори „HONWIN“ Ви напомняме, че е необходимо да определите правилно работните и почивните дни на календара за 2018 година и във връзка с това, публикуваме следното указание: Указание за настройка на работните дни за 2018 […]

Вижте повече

Уважаеми клиенти, Омега-ТИМ има удоволствието да Ви покани на 18.01.2018 г. (четвъртък) на специализиран семинар-обучение: АКТУАЛНИ ПРОМЕНИ В СОЦИАЛНОТО И ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2018 г.: ЛОГИКА ПРИ ПОДАВАНЕ, ПРИЕМ И КОРЕКЦИЯ НА ДАННИТЕ В НАП. Подробности може да откриете в поканата, като и да направите своята регистрация: Покана за семинара Форма за регистрация

Вижте повече

Уважаеми клиенти, съгласно ЗДДФЛ основният работодател преизчислява доходите, получени от своите служители от трудови правоотношения в срок до 31 януари на следващата година. Във връзка с извършване на необходимите преизчисления за 2017 г. и издаване на служебни бележки от страна на работодателя, публикуваме следното указание: Указание за преизчисление на годишен ДОД за 2017 г. 

Вижте повече

Уважаеми клиенти, мобилните телефони за връзка с консултантите от офиса на Омега-ТИМ в гр.София са променени, считано от 08.11.2017 (сряда). Новите номера са: 0876 444 761 и 0876 444 751 Екипът на Омега-ТИМ !

Вижте повече