Archives

Уважаеми клиенти,съгласно чл. 49, ал.1 от ЗДДФЛ работодателят до 31 януари на следващата данъчна година изчислява годишната данъчна основа по чл. 25, ал. 1 и 3, намалена по реда на […]

Вижте повече

Уважаеми клиенти, съгласно чл.65, ал.13 от ЗДДФЛ не се удържа и внася авансов данък, когато се издава сметка за изплатени суми за доходи придобити през четвърто тримесечие на годината, освен […]

Вижте повече

Уважаеми клиенти,уведомяваме Ви, че офисът на ОМЕГА-ТИМ на 30 юли 2021 г. (петък) ще работи с намалено работно време от 09.00 до 13.00 ч. Предварително се извиняваме за причиненото неудобство!                                  

Вижте повече

Уважаеми клиенти, напомняме Ви, че наближава крайният срок за подаване от страна на работодателите на справка по образец за изплатените през 2020 година облагаеми доходи по трудови и извънтрудови правоотношения, […]

Вижте повече

Уважаеми клиенти,съгласно чл.73, ал.6 от ЗДДФЛ работодателите изготвят справка по образец за изплатените през годината облагаеми доходи по трудови правоотношения, както и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни […]

Вижте повече

Уважаеми клиенти,съгласно чл.73, ал.1 от ЗДДФЛ работодателите изготвят справка за изплатените през годината доходи по извънтрудови правоотношения на физически лица, като в справката вече ще се съдържа информация и за […]

Вижте повече

Уважаеми клиенти,за ваша информация публикуваме таблицата с осигурителните вноски и данъци за 2021 г. Осигурителни вноски и данъци за 2021 г.                                        

Вижте повече

Уважаеми клиенти, съгласно изискванията на НАП при подаване на декларация образец № 1 и декларация образец № 6, не може в един запис (файл) да се съдържат данни за две […]

Вижте повече

Уважаеми клиенти,публикуваме указание за актуализация и нова версия на софтуерните продукти за 2021:   Граждански договори > HONWIN Изтеглете версията от секция актуализации Указание HONWIN за 2021 Работна заплата > […]

Вижте повече

Уважаеми клиенти,съгласно чл. 49, ал.1 от ЗДДФЛ работодателят до 31 януари на следващата данъчна година изчислява годишната данъчна основа по чл. 25, ал. 1 и 3, намалена по реда на […]

Вижте повече