Archives

Уважаеми клиенти, във връзка с промените в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НПОПДОО), Ви информираме за следното: След 18 юли 2018 в НОИ, ще се приемат данни само по новите образци удостоверения за изплащане на парични обезщетения (приложения № 9, 10 и 11 към НПОПДОО). Във връзка с това публикуваме […]

Вижте повече

Уважаеми клиенти, Омега-ТИМ има удоволствието да Ви покани на предстоящите обучителни лекции за работа със софтуерните ни продукти RZWIN – Работна заплата и LSWIN – Човешки ресурси, които ще се проведат на следните дати: 16.08.2018 (четвъртък) от 10:00 часа: RZWIN – Софтуер за Работна заплата 16.08.2018 (четвъртък) от 14:00 часа: LSWIN – Софтуер за Човешки […]

Вижте повече

Уважаеми клиенти, в съответствие със заложените в Общия регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679 принципи, е необходимо въвеждането на подходящи технически мерки за гарантиране поверителност и неприкосновенност на информацията, както и предотвратяване достъпа на неоторизирани лица до софтуерните приложения. Във връзка с това публикуваме нови версии и указания за настройка: Работна заплата – […]

Вижте повече

Уважаеми клиенти, Националния статистически институт промени тримесечния формуляр на отчета за наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд публикуван на следния интернет адрес – FORMmes2018. Във връзка с това публикуваме следното указание: Указание за актуализация и настройка на статистически отчет 2018 г. Последна версия на софтуерните ни продукти, можете […]

Вижте повече

Уважаеми клиенти, новият регламент на европейската общност за защита на личните данни ЕС 2016/679, поставя нови изисквания към всички фирми и организации по повод събиране, обработка и съхранение на персонална информация. Омега-ТИМ, като компания предлагаща софтуерни продукти за изчисляване на трудови възнаграждения, управление на човешките ресурси и счетоводна отчетност винаги се е отнасяла с внимание […]

Вижте повече

Уважаеми клиенти, съгласно изискванията на НАП при подаване на декларация образец № 1 и декларация образец № 6, не може в един запис (файл) да се съдържат данни за две различни години. Във връзка с правилното записване на информацията при работа с модул НАП, публикуваме следното указание: Указание при запис на данни от модул НАП […]

Вижте повече

Уважаеми клиенти, информираме Ви, че запис и подаване на информацията за декларация образец №1 и образец №6, няма да работи до готовността на Национална агенция за приходите да приемат данни за 2018 г. Във връзка с това, Ви уведомяваме за следното важно обстоятелство: Клиентите, които подават декларация образец №6 е необходимо ДА НЕ ПРИКЛЮЧВАТ текущ […]

Вижте повече

Уважаеми клиенти, публикуваме актуализация на софтуерните продукти за 2018 : Работна заплата – RZWIN Изтеглете версията от секция актуализации Указание за 2018 Граждански договори – HONWIN Изтеглете версията от секция актуализации Указание за 2018 Човешки ресурси – LSWIN Изтеглете версията от секция актуализации Указание за 2018

Вижте повече

Уважаеми клиенти, публикуваме таблицата с осигурителните вноски и данъци за 2018 г. Осигуровки и данъци 2018 г.

Вижте повече

Уважаеми клиенти, относно нормалната и ефективна работа на софтуерните продукти – Работна заплата „RZWIN“ , Човешки ресурси „LSWIN“ и Граждански договори „HONWIN“ Ви напомняме, че е необходимо да определите правилно работните и почивните дни на календара за 2018 година и във връзка с това, публикуваме следното указание: Указание за настройка на работните дни за 2018 […]

Вижте повече