Отговори в темите на форума

 • # преди 4 months

  Здравейте,
  грешката може да се получава от няколко различни източника. Трудно можем да Ви дадем правилен съвет, без да имаме достъп до информацията. Моля, обърнете се към консултантите ни.

  # преди 4 months, 2 weeks

  Здравейте,
  има възможност да бъде реализирана този вид функционалност. Моля, да се свържете с колегите от централен офис на национален номер – 0700 11 250.

  # преди 5 months, 2 weeks

  Здравейте,
  необходима е да актуализирате софтуера за Работна заплата – RZWIN с последната версия от секция „Актуализация“. След това от Кадрова информация на съответните служители е необходимо да преизберете стойността в полето „Вид социално осигурен“.

  # преди 6 months

  Здравейте,
  необходимо е да се свържете с централен офис в София на тел. 0700 11 250, за да може нашите консултанти да установят причината в рекапитулацията да излизат два реда за фонд ДОО. Ще трябва да проверим, дали това се случва при определен служител или при всички новоназначени лица.

  # преди 6 months, 3 weeks

  Здравейте,
  въпроса ще го поставя пред програмният ни отдел, като полето „Мобилен телефон“ от Кадрова информация ще бъде добавено в списъка на стойносттите при избор в Общи справки.

  # преди 7 months, 2 weeks

  Здравейте,
  трудно е да определим дали има некоректно въвеждане на информация или причината е някъде другаде, само чрез така изпратено запитване от ваша страна. За да ви съдействаме и помогнем, моля да се свържете с нашите консултанти в централен офис на тел. 0700 11 250

  # преди 10 months

  Здравейте,
  моля за повече информация относно софтуерните ни продукти и абонаментното обслужване да се обърнете към колегите от централен офис в гр. София на тел.0700 11 250.

  # преди 10 months

  Здравейте,
  размерът на ЗОВ при болничен лист, бременност и раждане, отглеждане на дете и отпуск за баща по чл.163, ал.8 от КТ е в размер на 4.8 %. При самоосигуряващите се лица здравната вноска е за тяхна сметка, като е необходимо да се създаде ново разплащателно перо с тип 102 (Номенклатури -> Разплащателни пера -> Удръжки) и да се добави в счетоводна информация на лицето.

  # преди 10 months, 1 week

  Здравейте,
  необходимо е да създадете ново разплащателно перо в начисленията с тип 9. След това го добавете и в Меню Номенклатури -> Отсъствия.

  # преди 11 months

  Здравейте,
  в последната версия 1.23.11 на софтуер за Работна заплата от меню Документи -> Ведомости -> Ведомост по код с осигуровки и ДОД са добавени и осигуровките за сметка на работодателя в поименната таблицата на служителите. Когато изберете код начисление или суматор, трябва да маркирате печат на ведомост и/или печат на рекапитулация, както и дали желаете да се показват осигуровките за сметка на работодателя.

  # преди 11 months, 3 weeks

  Здравейте,
  общите справки могат да се записват във файл с разширение *.csv (например – ime.csv). Относно другите стандартни справки, вкл. рекапитулация и ведомости, тази функционалност е достъпна в Интегрираната система ОмегаТим Лайф (OmegaTIM Live) Web Server. За повече информация се свържете с централен офис на тел. 0700 11 250.

  # преди 11 months, 4 weeks

  Здравейте,
  ако ще използвате разплащателното перо за еднократно доплащане през текущия месец, трябва типа да е 18 – Сума за месеца.

  # преди 1 year

  Забелязах, че сте от Районна прокуратура и при вас изменението на квалификационната група няма да промени нищо, защото със сигурност нямате служители под МОД, който за Бюджетни организации е 560 лв. (минималната заплата) във всички групи от 1 до 9.

  # преди 1 year

  Именно промяната на квалификационната група от 1 до 9, води до корекция на минималния осигурителен доход за съответната длъжност.

  # преди 1 year

  Здравейте,
  ако промените квалификационната група (по класификатора от 1 до 9) от Меню „Номенклатури“ –> „Длъжности“ – „Кв.гр.“ ще се променят минималните осигурителни прагове на служителите, които са към тези групи.

Преглеждане на 15 съобщения - от 16 до 30 (от всички 57)