Отговори в темите на форума

 • # преди 1 day, 5 hours

  Здравейте,
  файла с лиценз ще ви бъде изпратен в зависимост от абонаментния ви план. Необходимо е да се обадите на тел. 0700 11 250 или да направите заявка на ел.поща – omega@omegatim.com

  in reply to: Файл лиценз
  # преди 2 weeks

  Здравейте,
  в настоящата версия на софтуера (v1.24.4) няма такава възможност. Предвиждаме такава опция в следващите версии. Ако запишете файла за справката, той може директно да се визуализира чрез Excel.

  # преди 2 weeks

  Здравейте,
  важното е при стартиране на програмата да се изписва 1.24.4. Има качено указание, както и важна допълнителна информация свързана със справката по чл.73, ал.6 в секция новини.

  in reply to: справка чл.73
  # преди 2 weeks, 1 day

  Здравейте,
  в настоящата версия на софтуера не е възможно тази функционалност. Общите справки, където потребителя създава свои макети могат да се записват във формат Excel (filename*.csv). Активно предлагаме на нашите клиенти, он-лайн система за работна заплата и човешки ресурси – OmegaTIM Live WebServer. В нея едно от предимствата пред сегашната версия RZWIN, е че абсолютно всички документи ще могат да се експортират във Excel, Word и PDF.

  # преди 2 weeks, 3 days

  Здравейте,
  справките в модул „Човешки ресурси“ се генерират към дата, по подразбиране текуща или каквато потребителя посочи. В такъв случай системата визуализира информацията от конкретна справка, която е валидна и актуална именна към тази дата.

  in reply to: Справки
  # преди 2 weeks, 4 days

  Здравейте,
  до колкото разбирам въпроса искате справка, която да ви показва в кой бъдещ месец на служителите ще се промени допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит.

  in reply to: Справки
  # преди 2 weeks, 6 days

  Здравейте,
  при начисление на обезщетение по чл.222, ал.1 от КТ не се дължат здравно-осигурителни вноски. Повече информация, както и съответно указание можете да намерите в меню „Документи“ секция „Указания“ или на следния адрес > https://www.omegatim.com/wp-content/uploads/2020/01/RZWIN_Ukazanie_222_al-1.pdf

  # преди 2 months

  Здравейте,
  към момента в списъка за преизчислен годишен ДОД подредбата е по възраст. Това се дължи на промяна в логиката и приоритетите, свързано с натрупване на данните и последващо преизчисление на ДОД и за това списъка се печата по този начин. Ще добавим допълнителни опции в следващите версии.

  # преди 2 months, 1 week

  Здравейте,
  публикували сме нова версия 1.23.19 на софтуера за работна заплата RZWIN, свързана с промените на служебната бележка от трудови правоотношения, както и с преизчислението на годишния ДОД.

  in reply to: 09.12.2019
  # преди 2 months, 1 week

  Здравейте,
  очакваме последни допълнения към изпратените ни указания, във връзка със начина на попълване на информацията в служебната бележка по чл.45, ал.1 от ЗДДФЛ, както и начина на отразяването им в електронния формат на образеца. При първа възможност ще публикуваме нова версия.

  in reply to: 09.12.2019
  # преди 2 months, 2 weeks

  Здравейте,
  грешката може да се получава от няколко различни източника. Трудно можем да Ви дадем правилен съвет, без да имаме достъп до информацията. Моля, обърнете се към консултантите ни.

  # преди 2 months, 3 weeks

  Здравейте,
  има възможност да бъде реализирана този вид функционалност. Моля, да се свържете с колегите от централен офис на национален номер – 0700 11 250.

  # преди 3 months, 4 weeks

  Здравейте,
  необходима е да актуализирате софтуера за Работна заплата – RZWIN с последната версия от секция „Актуализация“. След това от Кадрова информация на съответните служители е необходимо да преизберете стойността в полето „Вид социално осигурен“.

  # преди 4 months, 1 week

  Здравейте,
  необходимо е да се свържете с централен офис в София на тел. 0700 11 250, за да може нашите консултанти да установят причината в рекапитулацията да излизат два реда за фонд ДОО. Ще трябва да проверим, дали това се случва при определен служител или при всички новоназначени лица.

  # преди 5 months

  Здравейте,
  въпроса ще го поставя пред програмният ни отдел, като полето „Мобилен телефон“ от Кадрова информация ще бъде добавено в списъка на стойносттите при избор в Общи справки.

Преглеждане на 15 съобщения - от 1 до 15 (от всички 52)