Отговори в темите на форума

 • # преди 2 weeks, 4 days

  Здравейте,
  обезщетението за неизползван платен отпуск по чл.224 от КТ има такава възможност за автоматично изчисляване. Другите видове обезщетения, нямат такава възможност във десктоп версията на софтуера за заплати – RZWIN. Всички подобрения във функционалността и доработки ги реализираме във онлайн системата OmegaTIM Live.

  in reply to: ПРЕДЛОЖЕНИЕ
  # преди 3 weeks, 3 days

  Здравейте,
  има възможност за генериране на рекапитулация в щатното разписание, но е необходимо да се запознаем със структурата на персонала.

  # преди 1 month, 3 weeks

  Здравейте,
  работодателя сключил допълнителния трудов договор, трябва да посочи във ведомостта осигурителният доход на служителя по основно трудово правоотношение. За целта трябва да създадете код начисление с тип – 62 (Друг осигурителен доход), като го добавите във фиша и посочите съответния размер на дохода.

  # преди 2 months

  Здравейте,
  ако самоосигуряващото се лице през 2020 няма изплатен някакъв вид облагаем доход, тогава направете следното:

  1. В текущ месец след създаване на база в таблицата за годишен ДОД, в колона „Вид осиг.“ попълнете за всички месеци (от януари до декември) -> 00 – Без осигуровки
  2. От допълнителни функции, натрупайте отново информация за справка по чл.73, ал.6
  3. Запишете файла за подаване в НАП.

  in reply to: чл 73/6
  # преди 3 months, 2 weeks

  Здравейте,
  относно изпращането на фишове по e-mail на служителите, е необходимо следното:
  1. От меню сервизни функции -> настройка за изпращане на e-mail да се попълнят полетата (e-mail на изпращача, smtp server, порт за връзка, има или няма криптиране на връзката от страна на mailServer и парола)
  2. В кадрова информация да се добави ел. поща на всеки служител
  3. При генериране на фишове, задължително да се отбележи като параметър „нова страница за всяко лице“
  4. На предварителен преглед ще се появи бутон „Изпращане“

  # преди 5 months, 1 week

  Здравейте,
  във ведомостта за м.09.2020 е необходимо да направите следното:
  – в кадрова информация въведете само служебения номер на служителя, без да коригирате останалите полета.
  – в счетоводна информация добавете сумата за диференцирано доплащане, използвайки начисление с тип -> 8, като посочите и съответен месец за който да се отнесе сумата, в който служителя има работни дни (напр. м.07.2020).
  – ако нямате разплащателно перо с тип -> 8, е необходимо първо да го създадете от меню Номенклатури > Разплащателни пера.

  # преди 6 months, 3 weeks

  Здравейте,
  необходимо е да се запознаем с предписанието издадено от инспекция по труда. Моля, обърнете се към нашите консултанти за съдействие на национален номер 0700 11 250.

  # преди 7 months, 1 week

  Кода за неспазено предизвестие, трябва да е с тип 18 и характеристика „Облага се с ДОД“ .

  # преди 7 months, 2 weeks

  Здравейте,
  след като сте изплатили възнагражденията за м.07.2020, всички промени възнокнали след това се отразуват в следващ месец -> Август. Относно обезщетението за неспазен срок на предизвестие по чл.220 от КТ, трябва да се начисли чрез разплащателно перо с тип 18.
  Това перо с тип 8 – „Обезщетение по чл.222 т.1“, което посочвате се използва за изплащане на обезщетение ако служителя не е започнал работа 1 месец след прекратяване на правоотношението му.

  # преди 9 months, 1 week

  Здравейте,
  моля да се обърнете към консултантите за съдействие на тел. 0700 11 250

  # преди 11 months, 3 weeks

  Здравейте,
  от Счетоводна информация > Допълнителни функции > Увеличение на заплати за минали месеци е автоматична функция на системата, след като предварително сте променили основните заплати по код 1 в текущ месец.

  # преди 12 months

  Здравейте,
  от меню ДОКУМЕНТИ > ВЕДОМОСТИ > ФИШОВЕ и бутон ПЕЧАТ има настройка на параметри, където трябва да е сложена отметка на реда „нова страница за всяко лице“

  in reply to: фишове
  # преди 1 year

  Здравейте,
  ако макета „Фонд СБКО“ се генерира от документи > общи справки, тогава кодовете на доплащанията за минал месец на РЗ и прослуженото време не са включени в този макет. Ако някои от колоните са настроени към суматори, тогава тези разплащателни пера е необходимо да се добавят в тези суматори (Номенклатури > суматори).

  # преди 1 year

  Здравейте,
  какво съдържа тази справка за СБКО и от кое меню се генерира?

  # преди 1 year

  Здравейте,
  при такова разделение на периоди най-правилния вариант е служителите да се водят в две отделни бази с един булстат. Моля днес да се свържите с колегите от офиса на тел. 0700 11 250 за съдействие.

Преглеждане на 15 съобщения - от 1 до 15 (от всички 67)