ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

Уважаеми клиенти,съгласно чл.73, ал.1 от ЗДДФЛ работодателите изготвят справка за изплатените през годината доходи по извънтрудови правоотношения на физически лица, като в справката вече ще се съдържа информация и за […]

Вижте повече

Уважаеми клиенти,за ваша информация публикуваме таблицата с осигурителните вноски и данъци за 2021 г. Осигурителни вноски и данъци за 2021 г.                                        

Вижте повече

Уважаеми клиенти, съгласно изискванията на НАП при подаване на декларация образец № 1 и декларация образец № 6, не може в един запис (файл) да се съдържат данни за две […]

Вижте повече

Уважаеми клиенти,публикуваме указание за актуализация и нова версия на софтуерните продукти за 2021:   Граждански договори > HONWIN Изтеглете версията от секция актуализации Указание HONWIN за 2021 Работна заплата > […]

Вижте повече

Уважаеми клиенти,съгласно чл. 49, ал.1 от ЗДДФЛ работодателят до 31 януари на следващата данъчна година изчислява годишната данъчна основа по чл. 25, ал. 1 и 3, намалена по реда на […]

Вижте повече

Уважаеми клиенти,съгласно чл. 49, ал.1 от ЗДДФЛ работодателят до 31 януари на следващата данъчна година изчислява годишната данъчна основа по чл. 25, ал. 1 и 3, намалена по реда на […]

Вижте повече

Уважаеми клиенти,във връзка с нормалната и ефективна работа на софтуерните продукти – Онлайн система „OmegaTIM Live“ , Работна заплата „RZWIN“ , Човешки ресурси „LSWIN“ и Граждански договори „HONWIN“ Ви напомняме, […]

Вижте повече

Уважаеми клиенти, съгласно чл.65, ал.13 от ЗДДФЛ не се удържа и внася авансов данък, когато се издава сметка за изплатени суми за доходи придобити през четвърто тримесечие на годината, освен […]

Вижте повече

Уважаеми клиенти, съгласно въведените изменения на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г. (обн. ДВ, бр. 55 от 19.06.2020 г.), Ви информираме за следното: В Приложение № […]

Вижте повече

Уважаеми клиенти и партньори, отчитайки високият интерес през последните месеци на фирмите и организациите към предимствата на онлайн базираните системи, представяме на нашите клиенти OmegaTIM Live. Повече информация относно възможностите […]

Вижте повече