ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

Уважаеми клиенти, съгласно изискванията на НАП при подаване на декларация образец № 1 и декларация образец № 6, не може в един запис (файл) да се съдържат данни за две различни години. Във връзка с правилното записване на информацията при работа с модул НАП, публикуваме следното указание: Указание при запис на данни от модул НАП […]

Вижте повече

Уважаеми клиенти,публикуваме указание за актуализация и нова версия на софтуерните продукти за 2020:   Работна заплата > RZWIN Изтеглете версията от секция актуализации Указание RZWIN за 2020 Граждански договори > HONWIN Изтеглете версията от секция актуализации Указание HONWIN за 2020 Човешки ресурси > LSWIN Изтеглете версията от секция актуализации   СЛЕД ИНСТАЛАЦИЯ Е НЕОБХОДИМ ФАЙЛ […]

Вижте повече

Уважаеми клиенти,за ваша информация публикуваме таблицата с осигурителните вноски и данъци за 2020 г. Осигурителни вноски и данъци за 2020 г.                                        

Вижте повече

Уважаеми клиенти,съгласно чл. 49, ал.1 от ЗДДФЛ работодателят до 31 януари на следващата данъчна година изчислява годишната данъчна основа по чл. 25, ал. 1 и 3, намалена по реда на ал. 3, и определя годишния размер на данъка, когато към 31 декември на данъчната година той е работодател по основното трудово правоотношение на работника или […]

Вижте повече

Уважаеми клиенти,във връзка с нормалната и ефективна работа на софтуерните продукти – Работна заплата „RZWIN“ , Човешки ресурси „LSWIN“ и Граждански договори „HONWIN“ Ви напомняме, че е необходимо да определите правилно работните и почивните дни в календара за 2020 година и във връзка с това, публикуваме следното указание: Указание за настройка на работните дни за […]

Вижте повече

Уважаеми клиенти, съгласно въведените изменения на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (Изм.-ДВ, бр.98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.), Ви информираме за следното: Променена е служебната бележка за доходи от трудови правоотношения по чл.45, ал.1 от ЗДДФЛ (образец на документа); Отпада задължението на работодателя да издава съответен документ за изплатени […]

Вижте повече

Уважаеми клиенти, Омега-ТИМ има удоволствието да Ви покани в хотел „РАМАДА“ (зала ОПАЛ) на 23.01.2020 г. (четвъртък) на специализиран семинар-обучение: АКТУАЛНИ ПРОМЕНИ В СОЦИАЛНОТО И ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2020 г. СУМИРАНО ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ СЪГЛАСНО НРВПО. ПОДАВАНЕ НА ДАННИ КЪМ НАП ЗА ИЗПЛАТЕНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ. Подробности и информация относно събитието, като и възможност за регистрация […]

Вижте повече

Уважаеми клиенти, съгласно чл.65, ал.13 от ЗДДФЛ не се удържа и внася авансов данък, когато се издава сметка за изплатени суми за доходи придобити през четвърто тримесечие на годината, освен когато лицето, придобиващо дохода, писмено декларира пред предприятието или самоосигуряващото се лице – платец на дохода, че желае удържане на данък. Във връзка с това […]

Вижте повече

Уважаеми клиенти, Във връзка с изменения и допълнения в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НПОПДОО), са публикувани утвърдените със Заповед № 1016-40-825/ 13.06.2019 г. на Управителя на НОИ „Функционални изисквания, структура и формат на данните, поддържани от програмните продукти за въвеждане, контрол, съхраняване, представяне (корекция) заличаване на данните от осигурителите […]

Вижте повече

Уважаеми клиенти,Омега-ТИМ има удоволствието да Ви покани на предстоящите обучения за работа със софтуерните ни продукти RZWIN – Работна заплата и LSWIN – Човешки ресурси, които ще се проведат на следните дати: 10 юли 2019 (сряда)      » 10:00 ч. Софтуер за Работна заплата – RZWIN … 24 юли 2019 (сряда)       » 10:00 ч. Софтуер за Работна […]

Вижте повече