Новини

Уважаеми клиенти, Омега-ТИМ Ви напомня, че крайния срок за подаване на справката по чл.73, ал.1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за изплатени доходи на физически лица през 2018 е 15 март 2019 г. Справката може да бъде генерирана от Меню Документи -> Справки -> Годишна справка за изпл.доходи (чл.73 от […]

Вижте повече

Уважаеми клиенти, във връзка с направените изменения и допълнения в Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл.62, ал.5 от Кодекса на труда (КТ), обнародвана в ДВ бр.12 от 08.02.2019 г., които влизат в сила от 01.03.2019г, Ви информираме, че в НАП ще се приема информация отговаряща […]

Вижте повече

Уважаеми клиенти, съгласно изискванията на НАП при подаване на декларация образец № 1 и декларация образец № 6, не може в един запис (файл) да се съдържат данни за две различни години. Във връзка с правилното записване на информацията при работа с модул НАП, публикуваме следното указание: Указание при запис на данни от модул НАП […]

Вижте повече

Уважаеми клиенти, публикуваме указание за актуализация и нова версия на софтуерните продукти за 2019:   Работна заплата – RZWIN Изтеглете версията от секция актуализации Указание RZWIN за 2019 Граждански договори – HONWIN Изтеглете версията от секция актуализации Указание HONWIN за 2019 Човешки ресурси – LSWIN Изтеглете версията от секция актуализации –   СЛЕД ИНСТАЛАЦИЯ Е […]

Вижте повече

Уважаеми клиенти, за ваша информация публикуваме таблицата с осигурителните вноски и данъци за 2019 г. Осигурителни вноски и данъци за 2019 г.

Вижте повече

Уважаеми клиенти,относно нормалната и ефективна работа на софтуерните продукти – Работна заплата „RZWIN“ , Човешки ресурси „LSWIN“ и Граждански договори „HONWIN“ Ви напомняме, че е необходимо да определите правилно работните и почивните дни в календара за 2019 година и във връзка с това, публикуваме следното указание: Указание за настройка на работните дни за 2019 г.

Вижте повече

Уважаеми клиенти, съгласно чл. 49, ал.1 от ЗДДФЛ работодателят до 31 януари на следващата данъчна година изчислява годишната данъчна основа по чл. 25, ал. 1 и 3, намалена по реда на ал. 3, и определя годишния размер на данъка, когато към 31 декември на данъчната година той е работодател по основното трудово правоотношение на работника […]

Вижте повече

Уважаеми клиенти, Омега-ТИМ има удоволствието да Ви покани в хотел „РАМАДА“ (зала Европа) на 16.01.2019 г. (сряда) на специализиран семинар-обучение: АКТУАЛНИ ПРОМЕНИ В СОЦИАЛНОТО И ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2019 г. ЛОГИКА ПРИ ПОДАВАНЕ, ПРИЕМ И КОРЕКЦИЯ НА ДАННИТЕ В НАП. Подробности и информация относно събитието, като и възможност за регистрация може да откриете на следният […]

Вижте повече

Уважаеми клиенти, съгласно чл.65, ал.13 от ЗДДФЛ не се удържа и внася авансов данък, когато се издава сметка за изплатени суми за доходи придобити през четвърто тримесечие на годината, освен когато лицето, придобиващо дохода, писмено декларира пред предприятието или самоосигуряващото се лице – платец на дохода, че желае удържане на данък. Във връзка с това […]

Вижте повече

Уважаеми клиенти, във връзка с промените в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НПОПДОО), Ви информираме за следното: След 18 юли 2018 в НОИ, ще се приемат данни само по новите образци удостоверения за изплащане на парични обезщетения (приложения № 9, 10 и 11 към НПОПДОО). Във връзка с това публикуваме […]

Вижте повече