Промени

Хронология на промените и подобренията във версиите за 2023 RZWIN 1.27.16 13.09.2023 [RZ] Увеличение на заплата за минал период – корекции при въвеждане на параметри RZWIN 1.27.15 07.09.2023 [RZ] Увеличение […]

Вижте повече

Хронология на промените и подобренията във версиите за 2023 HONWIN 1.27.6 01.08.2023 [HN] Актуализация 08.2023 – за информация натиснете тук HONWIN 1.27.4 09.05.2023 [HN-Безкасово плащане] KBC – В опис да […]

Вижте повече

Хронология на промените и подобренията във версиите за 2023 LSWIN 1.27.0 05.01.2022 [LS] Актуализация 2023 г.

Вижте повече

Хронология на промените и подобренията във версиите за 2022 RZWIN 1.26.18.1 06.12.2022 [RZ-Безкасово плащане] ПИБ – нови корекции за бюджетни плащания RZWIN 1.26.18 01.12.2022 [RZ] Годишен ДОД – Корекции във […]

Вижте повече

Хронология на промените и подобренията във версиите за 2022 HONWIN 1.26.9.1 07.11.2022 [HN-Безкасово плащане] Уникредит – Нов формат „Телебанк“ HONWIN 1.26.9 20.07.2022 [HN-Безкасово плащане] Райфайзен банк – При печат на […]

Вижте повече

Хронология на промените и подобренията във версиите за 2022 LSWIN 1.26.9 28.06.2022 [LS] Справка неизползван отпуск – корекция при експорт в PDF LSWIN 1.26.8 08.06.2022 [LS] Добавени липсващи населени места […]

Вижте повече

Хронология на промените и подобренията във версиите за 2021 RZWIN 1.25.14 30.12.2021 [RZ] Годишен ДОД – Служебна бележка да не спира печат, ако има хора с отрицателни суми RZWIN 1.25.13 […]

Вижте повече

Хронология на промените и подобренията във версиите за 2021 HONWIN 1.25.13.1 30.12.2021 [HN-Автоматично осчетоводяване] Поправена грешка при добавяне на схема HONWIN 1.25.13 17.12.2021 [HN] Справка за статистика (тримесечна) – Актуализация […]

Вижте повече

Хронология на промените и подобренията във версиите за 2021 LSWIN 1.25.10 17.12.2021 [LS] Общи справки – опция да включва напусналите [LS] Заповед за пл. год. отпуск – проверка за наличие […]

Вижте повече

Хронология на промените и подобренията във версиите за 2020 LSWIN 1.24.8 29.12.2020 [LS-Връзка RZ] Да не се прехвърлят лица, които нямат посочено основание за назначаване или вид правоотношение [LS-Връзка RZ] […]

Вижте повече