Промени

Хронология на промените и подобренията във версиите за 2022 RZWIN 1.26.17 24.11.2022 [RZ] Печат на преизчислен ГДОД – добавяне на колона за Авансово облекчение за деца [RZ-Безкасово плащане] ПИБ – […]

Вижте повече

Хронология на промените и подобренията във версиите за 2022 HONWIN 1.26.9.1 07.11.2022 [HN-Безкасово плащане] Уникредит – Нов формат „Телебанк“ HONWIN 1.26.9 20.07.2022 [HN-Безкасово плащане] Райфайзен банк – При печат на […]

Вижте повече

Хронология на промените и подобренията във версиите за 2022 LSWIN 1.26.9 28.06.2022 [LS] Справка неизползван отпуск – корекция при експорт в PDF LSWIN 1.26.8 08.06.2022 [LS] Добавени липсващи населени места […]

Вижте повече

Хронология на промените и подобренията във версиите за 2021 RZWIN 1.25.14 30.12.2021 [RZ] Годишен ДОД – Служебна бележка да не спира печат, ако има хора с отрицателни суми RZWIN 1.25.13 […]

Вижте повече

Хронология на промените и подобренията във версиите за 2021 HONWIN 1.25.13.1 30.12.2021 [HN-Автоматично осчетоводяване] Поправена грешка при добавяне на схема HONWIN 1.25.13 17.12.2021 [HN] Справка за статистика (тримесечна) – Актуализация […]

Вижте повече

Хронология на промените и подобренията във версиите за 2021 LSWIN 1.25.10 17.12.2021 [LS] Общи справки – опция да включва напусналите [LS] Заповед за пл. год. отпуск – проверка за наличие […]

Вижте повече

Хронология на промените и подобренията във версиите за 2020 LSWIN 1.24.8 29.12.2020 [LS-Връзка RZ] Да не се прехвърлят лица, които нямат посочено основание за назначаване или вид правоотношение [LS-Връзка RZ] […]

Вижте повече

Хронология на промените и подобренията във версиите за 2020 HONWIN 1.24.14 22.12.2020 [[HN-НАП] Декл. 1 – корекция на период при хонорар за минал месец [HN] Корекции при обработката на чужденци […]

Вижте повече

Хронология на промените и подобренията във версиите за 2020 RZWIN 1.24.16 15.12.2020 [RZ] Корекция на зануляване на други разплащателни пера при преизчисление на годишен ДОД [RZ] Ведомост по код с […]

Вижте повече

Хронология на промените и подобренията във версиите за 2019 RZWIN 1.23.23 23.12.2019 [RZ] Коригирана е грешка при изчисляване ДОД за хора с увреждания, които имат разплащателни пера и от двата […]

Вижте повече