Промени

Хронология на промените и подобренията във версиите за 2024 RZWIN 1.28.12 19.04.2024 [RZ-Връзка с LSWIN] Корекция при импорт на новоназначени служители RZWIN 1.28.11.2 21.03.2024 [RZ] Нов вид осигурен 41 – […]

Вижте повече

Хронология на промените и подобренията във версиите за 2024 PLDWIN 1.28.3.2 21.03.2024 [PLD] Корекции ИнвестБанк, Пощенска банка, ДСК PLDWIN 1.28.2 20.02.2024 [PLD] Инвестбанк корекции част 2 PLDWIN 1.28.1 24.01.2024 [PLD] […]

Вижте повече

Хронология на промените и подобренията във версиите за 2024 HONWIN 1.28.6.2 21.03.2024 [HN-Платежни] Корекции ИнвестБанк, Пощенска банка, ДСК HONWIN 1.28.5 24.01.2024 [HN-Безкасово плащане] Инвестбанк корекции HONWIN 1.28.4 18.01.2024 [HN] Добавени […]

Вижте повече

Хронология на промените и подобренията във версиите за 2024 LSWIN 1.28.1 05.01.2024 [LS] Корекция за ВСО 00 LSWIN 1.28.0 03.01.2024 [LS] Актуализация 2024 г.

Вижте повече

Хронология на промените и подобренията във версиите за 2023 PLDWIN 1.27.6.4 13.12.2023 [PLD] Опис – Данни за задължено лице в пейзажен режим и добавяне на някои полета PLDWIN 1.27.6 04.12.2023 […]

Вижте повече

Хронология на промените и подобренията във версиите за 2023 RZWIN 1.27.22.3 13.12.2023 [RZ-Безкасово плащане] Българска банка за развитие – корекции RZWIN 1.27.22.2 11.12.2023 [RZ-Безкасово плащане] Добавена Българска банка за развитие […]

Вижте повече

Хронология на промените и подобренията във версиите за 2023 HONWIN 1.27.10.3 13.12.2023 [HN-Безкасово плащане] Българска банка за развитие – корекции HONWIN 1.27.10.2 11.12.2023 [HN-Безкасово плащане] Добавена Българска банка за развитие […]

Вижте повече

Хронология на промените и подобренията във версиите за 2023 LSWIN 1.27.0 05.01.2022 [LS] Актуализация 2023 г.

Вижте повече

Хронология на промените и подобренията във версиите за 2022 RZWIN 1.26.18.1 06.12.2022 [RZ-Безкасово плащане] ПИБ – нови корекции за бюджетни плащания RZWIN 1.26.18 01.12.2022 [RZ] Годишен ДОД – Корекции във […]

Вижте повече

Хронология на промените и подобренията във версиите за 2022 HONWIN 1.26.9.1 07.11.2022 [HN-Безкасово плащане] Уникредит – Нов формат „Телебанк“ HONWIN 1.26.9 20.07.2022 [HN-Безкасово плащане] Райфайзен банк – При печат на […]

Вижте повече