Промени

Хронология на промените и подобренията във версиите за 2024 PLDWIN 1.28.3.4 04.07.2024 [PLD] Тексимбанк – корекции [PLD] Търговска банка Д – корекции PLDWIN 1.28.3.2 21.03.2024 [PLD] Корекции ИнвестБанк, Пощенска банка, […]

Вижте повече

Хронология на промените и подобренията във версиите за 2024 LSWIN 1.28.3 04.07.2024 [LS] Актуализиране на поле Номер на лична карта LSWIN 1.28.1 05.01.2024 [LS] Корекция за ВСО 00 LSWIN 1.28.0 […]

Вижте повече

Хронология на промените и подобренията във версиите за 2024 HONWIN 1.28.7 04.07.2024 [HN] Актуализиране на поле Номер на лична карта [HN-Безкасово плащане] Тексимбанк – корекции [HN-Безкасово плащане] Търговска банка Д […]

Вижте повече

Хронология на промените и подобренията във версиите за 2024 RZWIN 1.28.14 04.07.2024 [RZ] Актуализиране на поле Номер на лична карта [RZ-Безкасово плащане] Тексимбанк – корекции [RZ-Безкасово плащане] Търговска банка Д […]

Вижте повече

Хронология на промените и подобренията в OmegaTIM Live 23.05.2024 РАБОТНА ЗАПЛАТА – корекции във формата на файла за безкасово плащане на OББ (KBC). 18.05.2024 СЕРВИЗНИ ФУНКЦИИ (ДАННИ ЗА ФИРМАТА) • […]

Вижте повече

Хронология на промените и подобренията във версиите за 2023 PLDWIN 1.27.6.4 13.12.2023 [PLD] Опис – Данни за задължено лице в пейзажен режим и добавяне на някои полета PLDWIN 1.27.6 04.12.2023 […]

Вижте повече

Хронология на промените и подобренията във версиите за 2023 RZWIN 1.27.22.3 13.12.2023 [RZ-Безкасово плащане] Българска банка за развитие – корекции RZWIN 1.27.22.2 11.12.2023 [RZ-Безкасово плащане] Добавена Българска банка за развитие […]

Вижте повече

Хронология на промените и подобренията във версиите за 2023 HONWIN 1.27.10.3 13.12.2023 [HN-Безкасово плащане] Българска банка за развитие – корекции HONWIN 1.27.10.2 11.12.2023 [HN-Безкасово плащане] Добавена Българска банка за развитие […]

Вижте повече

Хронология на промените и подобренията във версиите за 2023 LSWIN 1.27.0 05.01.2022 [LS] Актуализация 2023 г.

Вижте повече

Хронология на промените и подобренията във версиите за 2022 RZWIN 1.26.18.1 06.12.2022 [RZ-Безкасово плащане] ПИБ – нови корекции за бюджетни плащания RZWIN 1.26.18 01.12.2022 [RZ] Годишен ДОД – Корекции във […]

Вижте повече